Sång

Alla kan sjunga!

Att sjunga ihop är en perfekt aktivitet där ni arbetar med rösten som verktyg. Låt sången få vara i fokus, ladda med ny energi, skratt och möjlighet att utvecklas tillsammans med kollegorna. Vi gör sångövningar som skapar pepp och glädje och väljer sånger som är anpassade efter alla oavsett tidigare erfarenhet.

Många som sjunger vittnar om att sången får dem att må bra, både fysiskt och psykiskt. Förstärk er vi-känsla med en inspirerande och endorfinbefriande kör-kickoff. Värt att notera: Röstvård klassas som avdragsgill friskvård!